Tartalom

1) Általános információ

2) Adatkezelő

3) Kezelt adatok köre

4) Adatkezelés célja

5) Adatkezelés jogalapja

6) Adatkezelés időtartama

7) Gyermekekkel és harmadik személlyel kapcsolatos személyes adatok

8) A honlap üzemeltetője

9) Az érdeklődő jogai

10) Jogorvoslat

1. Általános információ

Az Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft. tájékoztatja a www.ormayudvar.com oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen ( továbbiakban: Info tv.), illetve az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) alapján került kialakításra.

2. Adatkezelő

Az adatkezelő az Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft.
Székhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér  15.
Az Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft cégjegyzékszáma: 01 09 296236
Az Ormay udvar Kft weboldala: http://www.ormayudvar.com
Az Ormay udvar Kft email címe: info@ormayudvar.com

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a http://www.ormayudvar.com weboldalt vagy valamilyen adatot a jelent Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba az Ormay udvar Kft-vel a fenti elérhetőségünk segítségével.

3. A kezelt adatok köre

3.1 Ajánlatkérő esetében kezelt adatok köre

- név
- email cím
- telefonszám
- az ajánlat kérő üzenete
- ajánlatkérésre kiválasztott lakás

A látogató a honlapon történő ajánlatkérés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3.2 Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cooki használata)

A http://www.ormayudvar.com weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén.

A sütik például segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek.

Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

A http://www.ormayudvar.com weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.
Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Ezekről részletesebb információt a keresője "Segítség" funkciójával találhat.

A Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

A weboldalon használt cookie-k a következők:
- Google Analytics cookie-k (_ga kezdetűek) - Céljuk: névtelen, aggregált információkat nyújtanak az látogató tevékenységéről a Honlapon.

4. Az adatkezelés célja

Az Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft által népszerűsítendő ingatlan projekt, ehhez kapcsolódó szolgáltatások és termékek ügyfelekkel való megismertetése és részletes ajánlat megküldése elektronikus formában vagy telefonon, az Érdeklődő által történő megkeresés alapján.

5. Az adatkezelés jogalapja

www.ormayudvar.com oldalon adatot közlő látogató önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének napján kezdődik és a keresési értesítéshez való (email-en keresztül történő) hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 3 évig tart.

7. Gyermekekkel és harmadik személlyel kapcsolatos személyes adatok

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból).

8. A honlap üzemeltetője

www.ormayudvar.com honlapot az Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft (székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 15.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat az Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft. harmadik személynek nem továbbítja.

8. Az érdeklődő jogai

A honlapon adatot közlő látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft. részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további elektronikus levelek küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

Az Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

10. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ha lakást szeretne vásárolni, kérjük kattintson IDE
Copyrights © 2018 Minden jog fenntartva - Ormay udvar Ingatlanfejlesztő Kft.
Adatvédelmi nyilatkozat

Partnereink

AlbaLux logo Miskolczy Energiaterv logo Exon2000 logo Econix logo
info@ormayudvar.com